Untitled Document

 
เกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด
บุคลากร สพป.มุกดาหาร
ระบบรับส่งหนังสือราชการ
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระน่ารู้
ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด
เกี่ยวกับ สพป.มุกดาหาร
วารสารประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ
สิ่งที่ครูควรรู้
เรื่องเด่น
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
สารสนเทศ สพป.มุกดาหาร
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 
 
สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 

 

+ ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวเด่นวันนี้ ข่าว/ประกาศ อัพเดท
วันที่ภาพหัวข้อโหวต
9 ม.ค. 2557การกรอกข้อมูลเพือใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557
691-ไม่มีผลโหวต-
9 ส.ค. 2556แจ้งโรงเรียนติดต่อรับกระเป๋าโน้ตบุ๊คและเม้าส์ (กระดานอัจฉริยะ)
839-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2556การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน
อ้างถึง หนังสือ สพป.มุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ ศธ04114/ว690 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เรื่องขอข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ให้รายงานข้อมูลตามแบบ ภายในวันที่ 18 มิ
947-ไม่มีผลโหวต-
7 มิ.ย. 2556วิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2555-2556 สพป.มุกดาหาร
525-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2556ทวงงาน การเก็บข้อมูล "สิ้นปีการศึกษา 2555"
1329-ไม่มีผลโหวต-
28 พ.ค. 2556ทวงงาน การจัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
1046-ไม่มีผลโหวต-
20 พ.ค. 2556แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2555
1933-ไม่มีผลโหวต-
24 เม.ย. 2556ขอเลื่อนการตรวจเยี่ยมส่วนราชการและประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จากวันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นวันเที่
ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมส่วนราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. เนื่องจากติดราชการ สพป
559-ไม่มีผลโหวต-
8 เม.ย. 2556โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2556 ที่วัดศรีประดิษฐาราม บวชสามเณรดีศรีตำบล 11 เม.ย.56
โรงเรียนดีศรีตำบล
891-ไม่มีผลโหวต-
4 ธ.ค. 2555การกรอกหมายเลข Serial Number และ Mac Address ของเครื่อง Tablet ระยะที่2
1497-ไม่มีผลโหวต-
11 ต.ค. 2555ตรวจสอบจำนวนนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการจัดสรร Tablet ระยะที่ 2
ตามหนังสือ สพป.มุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ ศธ04114/ว1295 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง ตรวจสอบจำนวนนักเรียน เพื่อรองรับการจัดสรร Tablet ระยะที่ 2 ทั้งนี้ มีบางโรงเรียนแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนเพิ
1225-ไม่มีผลโหวต-
6 ก.ย. 2555การดู Serial Number และ Mac address ของ Tablet โครงการ OTPC
2241-ไม่มีผลโหวต-
9 ส.ค. 2555ทวงงานด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2059-ไม่มีผลโหวต-
29 ก.ค. 2555การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคุล ปี 2555
3242-ไม่มีผลโหวต-
17 ก.ค. 2555การตรวจสอบจำนวนนักเรียน ในระบบ DMC2012 ล่าสุด
1458-ไม่มีผลโหวต-
16 ก.ค. 2555การตรวจสอบจำนวนนักเรียน ในระบบ DMC2012
1607-ไม่มีผลโหวต-
13 ก.ค. 2555สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1068-ไม่มีผลโหวต-
10 ก.ค. 2555แจ้งโรงเรียนเรื่องการสลับอุปกรณ์เพื่อรองรับโครงการ OBEC TV Channel
1954-ไม่มีผลโหวต-
20 มิ.ย. 2555ดาวโหลด คู่มือ DMC คู่มือ SMIS ตัวตรวจเช็คSMIS55
4751-ไม่มีผลโหวต-
19 มิ.ย. 2555One Tablet per Child
แจ้งให้ทุกโรงเรียน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู ป.1 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ให้เสร็จภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ซึ่งสามารถดูข้อมูลจำนวนและรายชื่อนักเรียน ครู ภาษาไ
1397-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2555การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2169-ไม่มีผลโหวต-
12 มิ.ย. 2555การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2555
1583-ไม่มีผลโหวต-
1 มิ.ย. 2555แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
2573-ไม่มีผลโหวต-
31 พ.ค. 2555แจ้งโรงเรียนที่เปิดสอน ชั้น ป.1 ตามโครงการ one tablet pc per child
2273-ไม่มีผลโหวต-
14 พ.ค. 2555แจ้งโรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 ก่อนระบบจะปิด
2792-ไม่มีผลโหวต-
31 มี.ค. 2555ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อส่งข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอนตามโครงการ one tablet child เป็นไฟล์ excle 2003
2018-ไม่มีผลโหวต-
8 ก.พ. 2555งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านตูมหวาน
วันที่ 3 กพ 2555 โรงเรียนบ้านตุมหวาน ได้จัดกีฬาภายในปีการศึกษา 2554 โดย นายกอบต.โพนงาม นายสัญญา สีดา เป็นประธานเปิด นอกจากนั้น ยังมี รพ.สต.บ้านโนนป่าแดง ต.โพนงาม อ.คำชะอี ร่วมนำขบวนอสม.เดินพาเห
25514-ไม่มีผลโหวต-
18 ม.ค. 2555ผลการออกสลากกาชาด ปี 2555
จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศผลการออกสลากกาชาด ปี 2555 ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ถูกรางวัลให้นำสลากฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับรางวัล ที่สำนักงานจังหวัดหมุกดาหาร
5866-ไม่มีผลโหวต-
18 ม.ค. 2555รายการเรื่องเล่าเช้านี้คลายหนาวที่โรงเรียนบ้านตูมหวาน
๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ รายการเรื่องเล่าเช้านี้มาจัดรายการที่ริมสะพานข้ามแม่น้ำโขง แหล่งที่ ๒ ที่จ.มุกดาหาร หลังจากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. ทางรายการได้เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนที่ ร.ร.บ้านตูมหวาน,
28645-ไม่มีผลโหวต-
18 ม.ค. 2555รอง ธนัทพงศ์ ธนพุทธิวิโรจน์ ร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
43400-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2
  

 

 
 

 

 

 
[ข่าวเด่นวันนี้][ข่าวประชาสัมพันธ์][สาระน่ารู้][ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด][เกี่ยวกับ สพป.มุกดาหาร][วารสารประชาสัมพันธ์]
[แบบฟอร์มต่างๆ][สิ่งที่ครูควรรู้][สารสนเทศ สพป.มุกดาหาร][ข่าวจากกลุ่มนิเทศ][เรื่องเด่น][ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน]
[ประกันคุณภาพการศึกษา][การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน]
 

footer
ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนน วิวิธสุรการ
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารโทร. 042 611532, 042 611523, 042 611405 แฟกซ์ 042 612284
ห้องผู้อำนวยการ โทร.042 613040 แฟกซ์ 042 633603 webmaster: นายอดิศร ก้อนคำ (kornkham@hotmail.com)
TrueHits (16 ก.ย. 47)