เชิญชวนบริจาคร่วมโครงการ "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว"

                  นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กล่าวว่า สพท.สตูล ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” เนื่องจากขณะนี้เข้าฤดูหนาว และนักเรียนในสังกัด สพท.เลย จำนวนมากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  เป็นสาเหตุให้นักเรียนบางคนขาดเรียน
                  สพท.เลย เขต 1  จึงจัดทำโครงการ "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" เพื่อขอรับบริจาคเงินหรือเครื่องนุ่งห่ม จากผู้มีจิตเมตตา นำไปแจกจ่ายนักเรียน
                  ผู้มีจิตเมตตา บริจาคเงินหรือเครื่องนุ่งห่ม ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  ถ.พิพัฒน์มงคล จ.เลย 42000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4281-1124 ต่อ 113 หรือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หรือโอนเงินเข้าบัญชี “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ธนาคารกรุงไทย  สาขาเลย  เลขที่ 403-0-20926-2

 

 

 

ข่าว  : จิรวดี  ปาทาน  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
นำเสนอ :  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ