:: Education Udonthani Area3 ::  [สมุดเยี่ยม] | [ กระดานข่าว]

   

:: โครงสร้างภายใน ::

ผอ.สพท.อด.3

รอง ผอ.สพท.อด.3

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มนิเทศฯ

ตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิ-

    ภาพ

:: ข้อมูลพื้นฐาน ::

วิสัยทัศน์การบริหาร

รายชื่อโรงเรียน

รายชื่อผู้บริหาร

โรงเรียนวิถีพุทธ

ร.ร.สมบูรณ์แบบ

 ครูแกนนำ

จำนวนนักเรียน

อัตรากำลังบุคลากร

ที่ตั้ง/แผนที่เขตฯ

โรงเรียนชนแดน

แหล่งเรียนรู้

แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลประชากร

   

:: Free E-mail ::

yahoo mail

hot mail

thaimail

chaiyo mail

hunsa mail

 

พท.อด.3 Today



 


           ... เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโรงเรียน
ในสังกัดอีกทางหนึ่ง ทางศูนย์ ICT สพท.อด.3 จึง
ได้ขอ webboard เพื่อ load หนังสือราชการขึ้น
เพื่อให้โรงเรียนได้ download ได้  เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้โรงเรียนอีกทางหนึ่งครับ...
click here

 

       




 

           ผอ.สมชาย   แสงสุวรรณ ตรวจเยี่ยม
กิจกรรมวันเปิดประตูสู่สถานศึกษ
(Open House) ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 จุด
เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2547
ชมภาพกิจกรรมที่นี่ครับ

 

 

 

แนะนำ website   โรงเรียน

บ้านดอนม่วง

บ้านโสกหมู

กู่แก้ววิทยา

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ผอ.สพท.อด.3 ::

นายสมชาย แสงสุวรรณ

:: DOC ::

สืบค้นข้อมูลครู สพท.

ข้อมูล EIS

ข้อมูล Onpec

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

เขตพื้นที่ 175 เขต

ที่ตั้งเขตพื้นที่

รายชื่อโรงเรียน

ศูนย์ปฏิบัติการGPA

    



 

  
เชื่อมโยงไปยังเว็บวิชาการดอทคอม 
เชื่อมโยงไปยังเว็บ thai to learn 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

:: คำสั่ง / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์.....สพท.อด. 3 ::

 

         เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาต  ในสังกัดทุกโรงเรียน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการประมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2547(หนังสือ)(ตารางการประชุม)

 

        เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าประชุม(รายละเอียด)

 

ตรวจสอบวัน  เวลา  สถานที่แข่งขัน  และรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2547  รอบคัดเลือก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน บ้านโพนสูง อำเภอทุ่งฝน
ชุมชนคำตานาหนองกุง อำเภอทุ่งฝน, บ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองหาน,
บ้านหนองบ่อ อำเภอหนองหาน, บ้านปูลู อำเภอหนองหาน, พิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์  ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ซึ่งโรงเรียนที่ได้ระดับทองจะได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนไชยวานวิทยา  ที่ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศอันดับ 1  ของเขตตรวจราชการที่ 6  เข้าประกวดโครงการ
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย)   ซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น  
19  เขตพื้นที่การศึกษา

ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2547
กลุ่มที่ 1 (กลุ่มบังคับ)
หน้า1-5,หน้า6-10,หน้า11-27,
หน้า 28-31,หน้า32-33,หน้า 34-35 (.pdf) 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายในพ
..  ๒๕๔๖

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ  มูลนิธิ
ส่งเสริมการจัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย   ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวด
ความเรียงชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท ในหัวข้อ  "
ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
" (รายละเอียด)

 

กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมรถหลวงใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล(รายละเอียด)

 

การประกวดสุนทรพจน์  อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2547
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษา
(รายละเอียด)

 

หลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการเงินกู้สวัสดิการ แก่สมาชิก ช.พ.ค.(รายละเอียด)

ใหม่! โปรแกรม OBEC_SMIS  10A  update ล่าสุด  โรงเรียนติดต่อรับได้ที่ห้อง ICT (นำแผ่น CD เปล่ามาด้วยนะคะ)

สาร  วิทยา  วิชาการ  สพท.อด.3   ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๑ (รายละเอียด)

สพฐ. ประกาศรับประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประจำปี 2547

กระทรวงศึกษาธิการจับมือกระทรวงสาธารณสุข วางมาตรการสร้างความปลอดภัยด้านโภชนาการโรงเรียนเอกชน(รายละเอียด)

 

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์พร้อมกันทั่วประเทศ (รายละเอียด, หน้า 1, หน้า 2, หน้า 3 )

โครงการประกวดวาดภาพ "ช่วยปกป้องโรงเรียนของเราจากฟันผุ"

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ร่วมเชิดชูความเป็นไทยกับ AIS"

 

กราบเรียนเชิญ , เรียนเชิญ ผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า "หนึ่งผู้ให้  หลายผู้รับ  เพื่อการศึกษา"
พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม  อินทสิริ)
ทอดถวาย ณ วัดป่าหนองช้างคาว กิ่งอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ในวันศุกร์ที่  20  สิงหาคม  2547
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานผู้อำนวยการ สพท.อด.3 โทร.0-4220-9225,โทรสาร 0-4226-1186 หรือ
0-9711-5006 ,0-9419-0699 หรือ ผู้บริหาร/คณะครู/ลูกจ้างทุกโรงเรียนในสังกัด สพท.อด.3
หรือ ข้าราชการ / ลูกจ้าง สพท.อด.3 ทุกท่าน

           กระทรวงพลังงาน จัดประกวดโครงงาน "พลังงานเพื่ออนาคต" สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-223-3344 ต่อ 2322-4 หมดเขต 30 กรกฎาคม 2547 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

                        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ทราบว่าสำนักงานราชเลขาธิการ   ได้นำความกราบทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงอนุโมทานาในกุศลเจตนาครั้งนี้และทรงขอบใจทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมโดยทั่วกัน

 ข่าว จากกลุ่มนโยบายและแผนงาน สพท.อด.3
 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 120 คน ลงมา)
สพท.อด.3 ขอแจ้งให้โรงเรียนได้เตรียมการในทุกเรื่องไว้ก่อน รอการอนุมัติเงิน
ประจำงวดจาก สพฐ. ซึ่ง สพท.อด.3 จะแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป

โครงการประกันอุบัติเหตุเอื้ออาทร

ประกาศ!...
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ระหว่างเรียน
ด้วยอาชีพที่สุจริตและเหมาะสม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สพท.อด.3 จึงขอประกาศให้สถานประกอบการที่สนใจจะจ้างนักเรียน
เข้าทำงานในบางเวลา(part time)แจ้งรายละเอียดไปที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หรือส่ง e-mail มาที่ bed_ud3@yahoo.com

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก.ค.อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์คุณภาพ ครั้งที่ ๓ (๑๓ พ.ค. ๔๗)

สพท.อด.3.ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย  2 โครงการที่น่าสนใจ
โครงการส่งเสริมการอ่าน Dutch Mill School Tour 2547
(หน้า 1) , (หน้า 2)
โครงการประกวดภาพระบายสี จิตรกรน้อย ดัชมิลล์คิดส์ ปีที่ 3
(หน้า 1) , (หน้า 2)

สพฐ.แจ้งเรื่องการเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หนังสือ)

ก.ค.แก้ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการคร

การประกวดนิทานสอนใจวัยอนุบาล (รายละเอียด)

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"  (รายละเอียด)

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน , ตารางเลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนข้าราชการ สพท.อด.3

โครงการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค - กีฬาปลอดบุหรี่ 

ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 / 2547

การย้ายข้าราชการครูกลับภูมิลำเนา (หนังสือที่ ศธ.0206.6/95 ลว. 22 มีนาคม 2547)
 
(คำชี้แจง) , (แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู)

ผลการคัดเลือกของสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 6 (หน้า 1) , (หน้า 2) ,  (หน้า 3) , (หน้า 4) , (หน้า 5) 

ตราสัญญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนใหม่

บัญชีเงินเดือนใหม่จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี

แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 1)   (หน้า 2)  (หน้า 3)

 

รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพท.อด.3  ที่ต่อเชื่อมโทรศัพท์แบบ Dial line ปีงบ 2546

บัญชีโรงเรียนที่ผ่านการคัดคัดเลือกกิจกรรมรักการอ่าน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน  หนังสือ  , แบบสำรวจ

สพท.อด.3 สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
หนังสือ, แบบสำรวจ หน้า 1 ,หน้า 2

โครงการยุวฑูตความดีเฉลิมพระเกียรติ   หนังสือ, , แบบรายงานผล,
โครงการ
หน้า 1,หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4 ,

ผลสัมฤทธิ์นักเรียน GAT โดยใช้ GIS

มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง หน้า1,หน้า2, หน้า3

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2547

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
หน้า 1 ,  หน้า 2  ,  หน้า 3

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2367/2546

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มข้อมูล คำของบประมาณ อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
ปีงบประมาณ 2548 (.xls)

การตรวจสอบภายใน ปี 2547 ของ สพท.อด.3

กฎกระทรวงว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 

  

:::: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ::::

::: อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  โทร.0-4226-1156 Fax.0-4226-1186 :::

::เวบไซด์นี้แสดงผลได้ดีที่โปรแกรม IE 5.5 ขึ้นไป::
::ความละเอียดของจอภาพ 800 x 600 ::
:::Create By  ICT  Team " http://area.obec.go.th/udonthani3" 2004:::

 

 

 

...นายสมชาย แสงสุวรรณ...
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
เขต 3 สำนักงานตั้งอยู่ที่
อำเภอหนองหาน
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 3
มีภารกิจ รับผิดชอบในการ
บริหาร จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใน พื้นที่
5 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ
อ.หนองหาน อ.บ้านดุง
อ.ทุ่งฝน อ.ไชยวาน
อ.พิบูลย์รักษ์
และกิ่งอำเภอ กู่แก้ว
มีโรงเรียน
ในสังกัดทั้งสิ้น 242
โรงเรียนมีครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3,058 คน
มีนักเรียน 62,550 คน .....
..